திங்கள், 31 ஜூலை, 2017

தமிழாகரர் ,தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் அவர்களின் இரு நூல்கள் வெளியீட்டு விழா! இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் செந்தில் கை வண்ணத்தில்

தமிழாகரர் ,தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் அவர்களின் இரு நூல்கள் வெளியீட்டு விழா!
இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் செந்தில் கை வண்ணத்தில்மாமனிதர் கலாம் ரதம் மதுரை வருகை !இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணத்தில்

மாமனிதர் கலாம் ரதம் மதுரை  வருகை ! இனிய  நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணத்தில்.


தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் அவர்களுக்கு விருது

தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் அவர்களுக்கு  விருது