இடுகைகள்

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது. கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

நன்றி .ஏழைதாசன் மாத இதழ் ஜூன் 2021.

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது.கவிஞர் இரா.இரவி. *ஆசிரியர்*

உலக காற்று தினம் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது.கவிஞர் இரா.இரவி.

"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- வெஃகாமை, குறள் எண்- 178

குப்பைக் கவிஞர் வாசு கணபதி அவர்களின் ( காவல்துறை மதுரை மாவட்ட துணை கண்காணிப்பாளர் ) நினைவு நாள் இன்று .புகழ் வணக்கம் .கவிஞர் இரா .இரவி.