வெள்ளி, 3 ஏப்ரல், 2020

உலகப் புகழ் இணையத்தில் கவிஞர் இரா .இரவி எழுதிய விரிவான நூல் மதிப்புரைகள் படித்து மகிழுங்கள்


http://www.tamilauthors.com/index.html   உலகப் புகழ்  இணையத்தில் கவிஞர் இரா .இரவி எழுதிய விரிவான நூல் மதிப்புரைகள்  படித்து மகிழுங்கள்

 

 


 
உலகப் புகழ் இணையத்தில் கவிஞர் இரா .இரவி கவிதைகள் ,ஹைக்கூ படித்து மகிழுங்கள்

கவிஞர் இரா .இரவி கவிதைகள் ,ஹைக்கூ படித்து மகிழுங்கள்

www.tamilauthors.com  உலகப் புகழ்  இணையத்தில் கவிஞர் இரா .இரவி கவிதைகள் ,ஹைக்கூ படித்து மகிழுங்கள்


http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi18.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi17.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi07.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi01.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi02.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi04.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi10.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi03.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi06.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi08.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi16.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi15.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi22.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi11.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi09.html

http://www.tamilauthors.com/03/328.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi12.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi24.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi19.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi20.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi21.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi25.html

http://www.tamilauthors.com/03/Eraravi26.html

http://www.tamilauthors.com/03/338.html

http://www.tamilauthors.com/03/345.html

http://www.tamilauthors.com/03/420.html

http://www.tamilauthors.com/03/349.html

http://www.tamilauthors.com/03/389.html

http://www.tamilauthors.com/03/366.html

http://www.tamilauthors.com/03/360.html

http://www.tamilauthors.com/03/333.html

முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் உரை 7

முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்கள் உரை 9

வியாழன், 2 ஏப்ரல், 2020

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் கவிஞர் இரா.இரவி !


படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் கவிஞர் இரா.இரவி !


வானவில்
நகர்வலம்
ஓ வண்ணத்துப்பூச்சி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ.கவிஞர் இரா.இரவி.படத்திற்கு ஹைக்கூ.கவிஞர் இரா.இரவி.

போங்கடா
நீங்களும்
உங்க கொரோனாவும்.

உயிர் அடங்கி விட்டது
அடக்கம் செய்ய யாருமில்லை
ஊரடங்கு.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் கவிஞர் இரா.இரவி !

சிறுவர்களின் கண்ணில் பட்டால்
கல்லால் சிதைக்கப்படும்
ஓணான்.

குடும்பத்துடன் களித்திருப்போம் ! கவிஞர் இரா .இரவி !
குடும்பத்துடன் களித்திருப்போம் !   கவிஞர் இரா .இரவி !

கொடிய கொரோனா தந்துள்ள அறிய வாய்ப்பு
குடும்பத்துடன் கழித்திருப்போம் களித்திருப்போம் !

இயந்திரமயமான உலகில் இயந்திரமாக இருந்தோம்
இனியாவது அன்பு செலுத்தி மனிதம் பேணுவோம் !

நேரமில்லை என்று ஓடிக் கொண்டே இருந்தோம்
நின்று நிதானித்து மழலைகள் மகிழ்விப்போம் !

காலில் சக்கரம் கட்டிக்கொண்டு ஓடினோம்
கனிவாக இல்லத்தில் அமர்ந்து பேசுவோம் !

பரபரப்பாக என்றும் இயங்கி வந்தோம்
பண்பாக அமர்ந்து பாசம் பொழிவோம் !

பம்பரமாக நாளும் சுழன்று வந்தோம்
பாதிப்பு வராமலிருக்க இல்லத்தில் இருப்போம் !

அடுத்து வீட்டுக்காரரை அறியாமல் இருந்தோம்
அடுத்த வீட்டாரை கொஞ்சம் அறிந்து கொள்வோம் !

வெளியே செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருப்போம்
வளமாக நலமாக வாழ வழிகள் காண்போம் !


நன்றி
அன்புடன்
கவிஞர் இரா .இரவி
https://tamil.pratilipi.com/search?q=%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9E%E0%AE%B0%E0%AF%8D%20%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%20.%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%BF

உலகப் புகழ் இணையத்தில் கவிஞர் இரா .இரவி எழுதிய விரிவான நூல் மதிப்புரைகள் படித்து மகிழுங்கள்

http://www.tamilauthors.com/index.html    உலகப் புகழ்  இணையத்தில் கவிஞர் இரா .இரவி எழுதிய விரிவான நூல் மதிப்புரைகள்  படித்து மக...