இடுகைகள்

January, 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில்் ஒன்றாகி விட்ட உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் நூலகத்திற்கு இரண்டாம் முறையாக 100 நூல்கள் நன்கொடை வழங்கியதற்கு இயக்குனர் சேகர் அவர்கள் வழங்கிய ஒப்புகை மடல் . கவிஞர் இரா .இரவி !

படம்
சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில்் ஒன்றாகி விட்ட உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் நூலகத்திற்கு இரண்டாம் முறையாக 100 நூல்கள் நன்கொடை வழங்கியதற்கு இயக்குனர் சேகர் அவர்கள் வழங்கிய ஒப்புகை மடல் . கவிஞர் இரா .இரவி !17 வது நூலான "ஹைக்கூ உலா" தேர்வு செய்யப்பட்டு தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் அவர்களின் ஆய்வுரையுடன் அரங்கேற்றமானது . கவிஞர் இரா .இரவி

படம்
சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் உள்ள உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நூல்கள் தேர்வுக் குழுவினரால் என்னுடைய 17 வது நூலான "ஹைக்கூ உலா" தேர்வு செய்யப்பட்டு தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் அவர்களின் ஆய்வுரையுடன் அரங்கேற்றமானது . கவிஞர் இரா .இரவி
சில படங்கள் கவிஞர் கு.கி.கங்காதரன் கை வண்ணத்தில்


காந்தியடிகள் நினைவு நாளை முன்னிட்டு காந்தியடிகளுக்கு மரியாதை

படம்
காந்தியடிகள் நினைவு நாளை முன்னிட்டு காந்தியடிகளுக்கு மரியாதை.