சனி, 13 ஜனவரி, 2018

சுற்றுலா கலை விழா 2018

சுற்றுலா  கலை  விழா 2018

1 கருத்து:

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி ! உனக்காக  நான் எனக்காக நீ  உயிர் உள்ள வரை பிரியோம் ! உடல் இரண்டு உயிர் ஒன்...