தமிழர் திருநாளை முன்னிட்டு திருவள்ளுவர் சிலைக்கு மாலையிட்டு மரியாதை செய்து பொங்கல் வைத்து வழங்கப்பட்டது .திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் வைக்கப்பட்டது .

தமிழர் திருநாளை முன்னிட்டு திருவள்ளுவர்  சிலைக்கு மாலையிட்டு மரியாதை செய்து பொங்கல் வைத்து வழங்கப்பட்டது .திருக்குறளை தேசிய நூலாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் வைக்கப்பட்டது .


கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்