சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய புனித மரியன்னை மேல்நிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் மாணவர் திரு .பழனிக்குமார் இ .ஆ .ப .அவர்கள் ( தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலாத்துறை ஆணையர்,தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குனர் ) சிறப்புரை . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !


சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய புனித மரியன்னை மேல்நிலைப் பள்ளியில்  முன்னாள் மாணவர் திரு .பழனிக்குமார்  இ .ஆ .ப .அவர்கள் ( தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலாத்துறை ஆணையர்,தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குனர் ) சிறப்புரை . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !


கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்