ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
வண்ணம் கருப்பு
எண்ணம் இனிப்பு
காகம் !
அழகு கருப்பு
அனைவரின் விருப்பு
காகம் !
கூர்மை அலகு
கூர்ந்து பார்த்தால் அழகு
காகம் !
.
கரைந்து உண்ணும்
இரக்க உள்ளம்
காகம் !
கூடி வாழும்
கோடி இனம்
காகம் !
ஒன்றுக்கு இடர் எனில்
அனைத்தும் கூடி விடும்
காகம் !
அழைத்தால் வரும்
அன்புப் பறவை
காகம் !
பாட்டி கதையில்
பகையாளி
காகம் !
பானையில் கற்கள் இட்டு
தாகம் தனித்த அறிவாளி
காகம் !
குயிலிடம்
வாடகை வாங்காத தாய்
காகம் !
இரண்டும் உண்ணும்
சைவம் அசைவம்
காகம் !
பறக்காமல் நடக்காமல் பயணிக்கும்
பசுவின் மீது அமர்ந்து
காகம் !
பார்க்கின்றனர் பலர்
கடவுளாக முன்னோராக
காகம் !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்