புரட்சிக் கவிஞர் மன்றத்தின் தலைவர் பி .வரதராசன் அவர்கள் கவிதை போட்டியில் வென்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கிய படங்கள் கங்காதரன் கை வண்ணத்தில்

புரட்சிக் கவிஞர் மன்றத்தின் தலைவர் பி .வரதராசன் அவர்கள் கவிதை போட்டியில்  வென்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கிய படங்கள் கங்காதரன் கை வண்ணத்தில்

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்