இடுகைகள்

பாரதியார் பதில்கள் நூறு நூல் ஆசிரியர் : ஔவைஅருள், நூல் விமர்சனம் : கவிஞர் இரா.இரவி.

வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தியாகராசர் கலைக்கல்லூரியில் முனைவர் இராசாராம் இ .ஆ .ப .அவர்கள் எழுதிய குறளமுதம் ஆயிரத்தில் ஒருவன் நாட்டிய நாடகம் நடந்தது . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி