படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவியானை கூட
நேரம் ஒதுக்கி விளையாடுது
மனிதா நீ !

கருத்துகள்