படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி
தேவதை காணாதவர்கள்
காணுங்கள்
இதோ தேவதை.
கவிஞர் இரா.இரவி

கருத்துகள்