இடுகைகள்

மக்கள் மாற வேண்டும் . கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா.இரவி !

நாள் 31.8.2023. இடம் .உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை வியாழன் விழா .படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

படித்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா.இரவி !

இன்று 30.08.23 காலை மதுரை உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் 95 வது தமிழ்க் கூடல் மற்றும் நூல் அரங்கேற்றம் நிகழ்வுகளில் .படங்கள் கவிஞர் இரா.இரவி