இடுகைகள்

திருச்சியில் நடைப்பெற்ற ஹைக்கூ திருவிழா புகைப்படங்கள்

திருச்சியில் நடைப்பெற்ற ஹைக்கூ திருவிழா புகைப்படங்கள்

திருச்சியில் நடைப்பெற்ற ஹைக்கூ திருவிழா புகைப்படங்கள்

கரந்தடி மதிப்புரையாளர் : கவிஞர் இரா.இரவி

தானாய் கழிந்தது பொழுது (நூல் விமர்சனம் - கவிஞர் இரா.ரவி)

குறிஞ்சிப் பூக்கள்விமர்சனம் கவிஞர் இரா .இரவி

பார்த்து மகிழுங்கள் கன்னிக்கோயில் ராஜா வலைப்பூ

ஹைக்கூ – கவிஞர் இரா.இரவி

தன்னம்பிக்கை ஹைக்கூ

மலர் மதிப்புரை :முனைவர்.ச.சந்திரா

இதயத்தில் ஹைக்கூ

படித்து மகிழுங்கள்

காடு அதை நாடு

புதிய ஹைக்கூ - கவிஞர். இரா.இரவி

தமிழா நீ பேசுவது தமிழா ( கவிஞர் இரா.ரவி )

மாற்றுத் திறன் படைத்தோரின் மனசு -கவிஞர்.இரா.இரவி

விலங்கு - இரா.இரவி

மாற்றம் வேண்டும் - கவிஞர்.இரா.ரவி

புவி வெப்பமயமாதலைத் தடுப்போம் - கவிஞர் இரா.இரவி

ஹைக்கூ - கவிஞர் இரா.இரவி

brilliant art

சிந்திப்பாயா? இரா .இரவி

மனிதனாக வாழக் கற்றுக் கொடுங்கள் இரா .இரவி

கவிஞர் இரா .இரவி

காந்தியடிகள் ஹைக்கூ