இடுகைகள்

தொழிலாளர் தினம் ! கவிஞர் இரா .இரவி!

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

20.4.2020 காணொளிக் கவியரங்கம் - தமிழ்படித்து வெல்தமிழா! தலைநிமிர்ந்து நி...

எதை நாம் அடுத்தவர்களுக்குத் தருகிறோமோ, அதுவே நமக்கு வந்து சேர்கிறது என்க...

பாவேந்தரைப் போற்றுவோம் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

சிந்தித்துப் பார்த்து தவறான முடிவை மாற்ற வேண்டும் . கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

144. கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

திருமதி ஜோதிகா பேசியது சரியே.மருத்துவர்ஜெய.ராஜமூர்த்தி உரை.

படத்திற்கு ஹைக்கூ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ! கவிஞர் இரா.இரவி.

கவியரங்கில் கவிஞர் இரா .இரவி !

Rudrapasupathy Nayanar| Tamil | Periyapuranam Stories|Story time at kada...

Rudrapasupathy Nayanar| English| Periyapuranam Stories|Story time at kad...

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

நன்றி .தமிழ்ப்பணி மாத இதழ்

நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !