இடுகைகள்

தமிழ் மூதறிஞர் இரா .இளங்குமரனார் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் .கவிஞர் இரா .இரவி !

வாசகசாலை விழா. படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

தினமலர் 28.1.2021.

வெ.இறையன்புவின் படைப்பாளுமைத் திறன்" எனும் முனைவர் பட்டத்திற்கான ஆய்வேட்டில்,பாரதியார் பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர்.கோ.சங்கீதா அவர்கள் முடிவுரையில் குறிப்பிட்ட கீழ்க்கண்ட கருத்துக்கள் :-

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

ல்லத்தில் உள்ள நாட்காட்டி. கவிஞர் இரா.இரவி.

புரட்சிக்கவி பாரதிதாசன்

இறையன்பு நூலகம் மற்றும் ஆராய்ச்சியகம் திருமங்கலம்

திருச்சி  சந்தர்  அவர்களுக்கு நன்றி