படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !
 படத்திற்கு  ஹைக்கூ  !  கவிஞர் இரா.இரவி !முயன்றால் முடியாதது ஏதுமில்லை 

மிதிவண்டியின் சக்கரமாக்கினான் 

சூரியனை !

கருத்துகள்