இடுகைகள்

Idioms for today # 21

கொரோனா – தொடாதே, தொற்றே ! இரண்டாம் அலை ! நூல் ஆசிரியர் : மருத்துவர் S.G. பாலமுருகன், M.S., MCH., FRCS., Ph.D., நூல் விமர்சனம் : கவிஞர் இரா. இரவி

நாலடியார் பாடல்.84

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

மாலை டைம்ஸ் மாலை நாளிதழ்.31.7.2021.

தீந்தமிழ் தியாகராசர் கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் கவிஞர் ச.தமிழரசன் அவர்களுக்கு நான் அணிந்துரை வழங்கிய" எனது ஹைக்கூ ".நூல் ஆசிரியர் ச.தமிழரசன்

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

மதுரை அரிமா சங்கத்தில் கவிஞர் இரா.இரவி சிறப்புரையாற்றினார்.உடன் பொறுப்பாளர்கள்

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

இன்று இல்லம் வந்த தீந்தமிழ் தியாகராசர் கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் கவிஞர் ச.தமிழரசன் அவர்களுக்கு உதிராப்பூக்கள் நூல் வழங்கிய வேளை.

இன்று இல்லம் வநது தீந்தமிழ் தியாகராசர் கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியர் முனைவர் கவிஞர் ச.தமிழரசன் அவர்களுக்கு நான் அணிந்துரை வழங்கிய எனது ஹைக்கூ நூல் வழங்கிய வேளை.நூல் ஆசிரியர் ச.தமிழரசன்.

5000 நாள் எட்டிய அமுத கானம் நிகழ்ச்சி | 5000 Episode | அமுதகானம் ஆதவன் ச...

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

iraianbu motivational speech on how to improve your body language iraian...

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

டைம்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு.நாளிதழ்31.7.2021

டைம்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு.நாளிதழ்31.7.2021

இன்றைய புத்தக மொழி* 31.07.21 *நா.முத்துக்குமார்*

35 வருடங்களிலும் 100 நாள் படங்கள் தந்த ஒரே நடிகன்

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !

Irai Anbu IAS // Dr.C.SylendraBabu IPS // Same Batch Students // Motivat...

டைம்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு.நாளிதழ்30.7.2021

"அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ்"

காண் என்றது இயற்கை, எஸ. ராமகிருஷ்ணன்

மாலை டைம்ஸ் மாலை நாளிதழ்.30.7.2021.

நிம்மதியா தூங்க!/Tamil Motivation Video/கருத்துப் பூங்கா/Kavingar Chandran

"திருக்குறளோடு நாம்": அதிகாரம்- அருளுடைமை, குறள் எண்- 242

மருத்துவர் பாலமுருகன் அவர்கள் எழுதிய இரண்டாம் அலை நூலை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கவிஞர் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர்களுக்கு கவிஞர் இரா.இரவி வழங்கிய வேளை.இன்று

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி !