இடுகைகள்

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா.இரவி !

தொடரித்துறை அலுவலர் பணிநிறைவு இராதா அவர்களின் கை ண்ணம்

தொண்டறச் செம்மல் கள் பெரியார் நெறியாளர் குருதிக் கொடையாளர் வரதராசன் -அமுது இரசினி வாழ்வில் இணைந்த நாள் இன்று. இணையருக்கு வாழ்த்துக்கள்.கவிஞர் இரா.இரவி.

தொகுப்பு நா.பார்த்த சாரதி.இறையன்பு நூலகம். திருமங்கலம்

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா.இரவி !

இனியநண்பர் கவிஞர் மா.கணேஷ் கொன்னையூர் கை வண்ணம்.

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா.இரவி !

அழைப்பிதழ்

தமிழ்நாடு இ பேப்பர்.காம்.6.7.2024

தொகுப்பு நா.பார்த்த சாரதி நிறுவனர் இறையன்பு நூலகம். திருமங்கலம்.

நன்றி.உயிர்வனம் மின்னிதழ்

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா.இரவி !

நன்றி.கவிச்சூரியன் மின்னிதழ்

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா.இரவி !

பாராட்டுகிறேன். கவிஞர் இரா.இரவி.பேராசிரியர் அனார்கலி எழுதிய என்னுடைய 'ஓடுதளப்பாதை' நாவல்Women's Christians College Chennai முதலாமாண்டு மாணவியர் பாடத்திட்டத்தில் இடம் பெற்றுள்ளதுஎன்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஓடுதளப்பாதை நாவல் மாலைமுரசு கண்மணி இதழ் நிறுவனர் நினைவுநாவல் போட்டியில் இரண்டாம் பரிசு பெற்றுள்ளது

தொகுப்பு நா.பார்த்த சாரதி நிறுவனர் இறையன்பு நூலகம். திருமங்கலம்

இனியநண்பர் கவிஞர் மா.கணேஷ் கொன்னையூர் கை வண்ணம்.

தமிழ்நாடு இ பேப்பர் .காம்.நாளிதழ் 4.7.2024

தமிழ்நாடு இ பேப்பர். காம் நாளிதழ் 2.7.2024.

தமிழ்நாடு இ பேப்பர். காம் நாளிதழ் 30.6.2024.

தமிழ்நாடு இ பேப்பர். காம் நாளிதழ் 29.6.2024

தமிழ்நாடு இ பேப்பர். காம் நாளிதழ் 28.6.2024

தமிழ்நாடு இ பேப்பர் .காம்.நாளிதழ் 27.6.202

தமிழ்நாடு இ பேப்பர் .காம்.நாளிதழ் 26.6.2024

தமிழ்நாடு இ பேப்பர் .காம்.நாளிதழ் 24.6.2024

தமிழ்நாடு இ பேப்பர் .காம்.நாளிதழ் 22.6.2024

தமிழ்நாடு இ பேப்பர் .காம்.நாளிதழ் 21.6.2024

தமிழ்நாடு இ பேப்பர் .காம்.நாளிதழ் 21.6.2024

தமிழ்நாடு இ பேப்பர் .காம். 20.6.2024

தமிழ்நாடு இ பேப்பர் .காம். 19.6.2024

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா.இரவி !

தமிழ்நாடு இ பேப்பர். காம் நாளிதழ் 3.7.2024

இனியநண்பர் கவிஞர் மா.கணேஷ் கொன்னையூர் கை வண்ணம்.