டத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி
பகுத்தறிவு இல்லாததால்
பயம் கொள்கிறது
தன்முகம் பார்த்து.
படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி 
பகுத்தறிவு இல்லாததால் 
பயம் கொள்கிறது 
தன்முகம் பார்த்து.
கவிஞர் இரா.இரவி

கருத்துகள்