படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஆசாமிகளே பெண்களே 
கவனமாக இருங்கள் 
சாமியார்களிடம்.

கருத்துகள்