படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

மனிதர்கள் போல நன்றி மறக்காதே
நன்றியுள்ள
நாயாகவே இரு !

கருத்துகள்