படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
ஒழிந்தது
ஏழ்மை
நிதிநிலை அறிக்கையில்.

கருத்துகள்