அமெரிக்காவில் இருந்து சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரைக்கு வருகை தந்த மருத்துவர், பகுத்தறிவாளர் சோமசுந்தரம் இளங்கோவன் அவர்களுக்கு "ஹைக்கூ 500 "நூல் வழங்கி வரவேற்றபோது .உடன் பகுத்தறிவாளர் முனைவர் நேரு அவர்கள் அவரது நூலை வழங்கினார்

அமெரிக்காவில் இருந்து சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரைக்கு வருகை தந்த மருத்துவர், பகுத்தறிவாளர் சோமசுந்தரம் இளங்கோவன் அவர்களுக்கு "ஹைக்கூ  500 "நூல் வழங்கி வரவேற்றபோது .உடன் பகுத்தறிவாளர் முனைவர் நேரு அவர்கள் அவரது நூலை வழங்கினார் 

கருத்துகள்