படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
கோயிலின் வாசலில்
பிச்சைக்காரர்கள்
ஒழியவில்லை வறுமை

கருத்துகள்