படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !
படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !
சீருடை அணிந்து
உழவனுக்கு உதவிடும்
சிங்காரிகள் !

கருத்துகள்