படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
பசியாற உண்ணுங்கள்
வளர்ந்து விட்டால்
தனிக்குடித்தனம்தான் !

கருத்துகள்