தமிழும் நானும்! கவிஞர் இரா. இரவி.தமிழும் நானும்!

கவிஞர் இரா. இரவி.

******

தமிழும் நானும் நகையும் சதையும் போல
தமிழ் குருதியில் ஒன்றாகக் கலந்திட்ட உறவு!தூக்கத்தில் எழுப்பிக் கேட்டாலும் சொல்வேன்
துக்கம் விரட்டிடும் ஆற்றலுண்டு தமிழுக்கு !தமிழ் படித்தவர்களுக்கு வாழ்நாள் நீளும்
தமிழுக்கு வாழ்விக்கும் திறமை உண்டு!தமிழனாகப் பிறந்ததற்காக பெருமை கொள்கிறேன்
தரணியின் முதல்மொழி எந்தன் தாய்மொழி!அடுத்த பிறவி என்று ஒன்று இருந்தால் நமது
அண்ணால் தமிழனாகப் பிறக்க விரும்பினார் !மாவீரர் நேதாசியும் அடுத்தபிறவி இருந்தால்
மண்ணில் தமிழனாகப் பிறக்க விரும்பினார்!தமிழின் அருமை பெருமை தரணி அறிந்தது
தமிழன்தான் பெருமையை அறியாமல் இருக்கிறான் !அரசுப்பள்ளியில் பயின்றதால் எனக்கு தமிழ்ப்பற்று உள்ளது
ஆங்கிலப்பள்ளியில் பயின்று இருந்தால் தமிழ்ப்பற்று இருக்காது!தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்றார் புரட்சிக்கவிஞர்
தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு மேல் என்பேன் நான் !அமுதம் வேண்டுமா? தமிழ் வேண்டுமா? என்றால்
அமுதம் வேண்டாம் தமிழ் வேண்டும் என்பேன் !பெற்ற தாய்க்கு அடுத்து நேசிப்பதை தமிழை
பெற்ற தாய் தடுத்தாலும் தமிழ்ப்பகையை விடுவதில்லை !தமிழுக்காக எழுதியும் பேசியும் வருகிறேன்
தமிழுக்காக தேவைஎன்றால் உயிரையும் தருவேன் !தமிழன்னையை அரியணையில் ஏற்றி மகிழ்வேன்
தமிழே எந்தன் உயிர் மூச்சு என்பேன்!நன்றி
அன்புடன்
கவிஞர் இரா .இரவி

http://tamil.pratilipi.com/kavignar-eraravi

கருத்துகள்