மதுரை இலக்கியப் பேரவை, அகமகிழ் இலக்கியப் பேரவை இணைந்து நடத்திய விழா நாள் 14.5.2023 நேரம் காலை 11 மணி இடம் வள்ளலார் மய்யம்

கருத்துகள்