படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி தொற்றிக் கொள்கிறது மகிழ்ச்சி./ வஞ்சி உன்னைக் / காண்பவர்களுக்கும் !

கருத்துகள்