இனியநண்பர் அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதி நிறுவனர் மனிதநேயமாமணி பழநியப்பன் நினைவைப் போற்றும் நிகழ்வு.படங்கள் இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்

இனியநண்பர் அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதி நிறுவனர் மனிதநேயமாமணி பழநியப்பன் நினைவைப் போற்றும் நிகழ்வு.படங்கள் இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ.கார்த்திகேயன் கை வண்ணம்

கருத்துகள்