உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை நிறுவனர் நாள் விழா 17.1.2023.படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் வளாக திருவள்ளுவர் சிலைக்கு மாலையிட்டு மரியாதை இயக்குனர் அன்புச்செழியன்,புலவர் ந.செந்தலை கெளதமன்

கருத்துகள்