இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் எழத்தாளர் தன்னம்பிக்கை பயிற்சியாளர் நிக்கோலஸ் பிரான்சிஸ் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல் வாழ்த்துக்கள். கவிஞர்இரா.இரவி.

இனியநண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் எழத்தாளர் தன்னம்பிக்கை பயிற்சியாளர் நிக்கோலஸ் பிரான்சிஸ் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல் வாழ்த்துக்கள். கவிஞர்இரா.இரவி.

கருத்துகள்