எழுத்தாளர் எஸ்.இராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் கர்ணமோச்சம் குறும்படம் ஒளிபரப்பானது.நனிநன்று

கருத்துகள்