பேராசிரியர் இ.கி.இராமசாமி அவர்களுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதை பேராசிரியர் நிர்மலா மோகன் வழங்கினார்.உடன் பேராசிரியர் கஸ்தூரி இராமசாமி.

கருத்துகள்