படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! உலகில் வேறு எங்கும் காணமுடியாது/ மதுரை மல்லிக்கு / ஈடான மல்லி !

கருத்துகள்