படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி ! கூடாதீர் கூட்டம் கவனம் / திரும்பவும் தொடங்கியது / முதலிலிருந்து சோதனைகள் !

கருத்துகள்