மதுரையின் சாலைகளில் விற்கும் அழகிய பொம்மைகள்.படங்கள் கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்