காட்சிக் கேற்ற ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி

காட்சிக் கேற்ற ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி நோய்கள் நிரந்தரமாக / கழியும் வாழ்நாள்/ கந்தகக்கிடங்கில் !

கருத்துகள்