படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! மனிதா கவனம் / இயற்கையை நீ சிதைக்க / இயற்கை உன்னை சிதைக்கும் !

கருத்துகள்