படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! நம்பமுடியவில்லை / சிலை என்று/ சிற்பியின் உயிர் உள்ளது !

கருத்துகள்