படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! பார்த்தவுடன் பார்த்தவர்களுக்கும் / தொற்றிக் கொள்கிறது / உந்தன் மகிழ்ச்சி !

கருத்துகள்