படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! வெட்டாதீர் மரங்களை அழிக்காதீர் வளங்களை அலையநேரிடும் ஆக்சினுக்கு !

கருத்துகள்