நகைச்சுவை நடிகர் என்பதையும் தாண்டி சிறந்த ஓவியர்.அதிமுக கொடியை வடிவமைத்தவர்.தசுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் குடை சின்னம் வரைந்தவர் பாண்டு அவர்கள் காலமானார் .வீர வணக்கம் ! கவிஞர் இரா .இரவி

நகைச்சுவை நடிகர் என்பதையும் தாண்டி சிறந்த ஓவியர்.அதிமுக கொடியை வடிவமைத்தவர்.தசுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் குடை சின்னம் வரைந்தவர் பாண்டு அவர்கள் காலமானார் .வீர வணக்கம் ! கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்