மதுரை மண்ணின் மைந்தன் நாட்டுபுறக் கலைஞன் கலைவளர் மணி கோவிந்தராஜன் குழுவினர் படம் சுற்றுலாத்துறையின் மாத நாட்காட்டியில் இடம்பெற்றுள்ளது.கவிஞர் இரா.இரவி.

மதுரை மண்ணின் மைந்தன் நாட்டுபுறக் கலைஞன் கலைவளர் மணி கோவிந்தராஜன் குழுவினர் படம் சுற்றுலாத்துறையின் மாத நாட்காட்டியில் இடம்பெற்றுள்ளது.கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்