படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி ! தண்ணீர் குடிக்கும் ஆடு உருவாக்கியது தண்ணீர் வளையல்கள் !

கருத்துகள்