படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி. தலைவின் அழகில் அமுங்கிவிட்டது ஜிமிக்கியின் அழகு !

கருத்துகள்