படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.
 படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி.


கடலை ரசித்தது போதும் 

புயல் வருதாம் 

செல்க வீட்டிற்கு !

கருத்துகள்