படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி !

வருந்தாதே இருளுக்கு
விளக்கேற்று
பிறக்கும் ஒளி !

கருத்துகள்