கவிதை ஒளி! நூல் ஆசிரியர் : தமிழ்த்தேனீ முனைவர் இரா. மோகன் ! நன்றி . குமுதம் வார இதழ்

கவிதை ஒளி!
நூல் ஆசிரியர் : 
தமிழ்த்தேனீ முனைவர் இரா. மோகன் !
நன்றி  . குமுதம்  வார  இதழ்  கருத்துகள்