ஹைக்கூ ( சென்றியு ) கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ   ( சென்றியு  ) கவிஞர் இரா .இரவி !

உணர்த்தியது
பேராசை பெரு நட்டம்
அடுக்குமாடி விபத்து !

இனியாவது நிறுத்துக
ஏரிகளில்
ஆக்கிரமிப்பை !

விண்ணில் பறந்தது
ஏவுகணையோடு
விலைவாசியும் !

கருத்துகள்